Tag Archives: VĂN NGHỆ VÀ CHÍNH TRỊ

Lê Ngọc Trà: VĂN NGHỆ VÀ CHÍNH TRỊ

Lê Ngọc Trà Mấy chục năm qua đất nước chúng ta sống chủ yếu bằng đời sống chính trị. Cách mạng, chiến tranh, các sự kiện chính trị, sinh hoạt chính trị đi vào cuộc sống hàng ngày. Mọi thứ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại 04.Sự kiện và đối thoại, 05.Phê bình-lý luận, 17.Hội Nhà Văn VN | Thẻ | 6 phản hồi