Tag Archives: TỪ HỒNG SƠN

HÀ NỘI CỦA MỘT NGƯỜI

(Lời Giới thiệu tập thơ Hà Nội mùa thổ phách của Từ Hồng Sơn) NGUYỄN TRỌNG TÍN

Đăng tải tại 04.Sự kiện và đối thoại, 05.Phê bình-lý luận, 13.Điểm sách | Thẻ , | Bình luận về bài viết này