Tag Archives: Thơ đến từ đâu

Tác giả “Thơ đến từ đâu” nói lời sau tranh luận

Một cuốn sách, nhiều suy nghĩ  Nguyễn Đức Tùng 1. Cho đến nay, hơn một tháng sau khi cuốn sách Thơ đến từ đâu ra đời, và sau cuộc Hội thảo tại L’Espace ngày 6.1.2010, có hai dư luận: ở … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại 04.Sự kiện và đối thoại | Thẻ | Bình luận về bài viết này

THƠ ĐẾN TỪ ĐÂU… HÒA ĐIỆU MỚI…

NGUYỄN TRỌNG TẠO: Trên talawas blog đang có nhiều ý kiến khác nhau về sự ra đời cuốn sách THƠ ĐẾN TỪ ĐÂU của Nhà văn, Bác sĩ Nguyễn Đức Tùng (Canada) tại Việt Nam. Tôi đã đọc các ý … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại 04.Sự kiện và đối thoại, 05.Phê bình-lý luận | Thẻ | Bình luận về bài viết này

Về tác phẩm Thơ đến từ đâu của Nguyễn Đức Tùng

NGUYỄN TRỌNG TẠO: Cuốn sách THƠ ĐẾN TỪ ĐÂU của Nguyễn Đức Tùng sau 1 năm được biên tập ở Nxb Hội Nhà Văn, cuối cùng lại được ra mắt bởi Nxb Lao Động. Đây là cuốn sách tập hợp … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại 04.Sự kiện và đối thoại | Thẻ , | Bình luận về bài viết này