Tag Archives: TANBO

NGHỆ THUẬT TANBO TRÊN RUỘNG LÚA CỦA NÔNG DÂN NHẬT BẢN

Dưới bàn tay tài hoa của người nông dân Nhật Bản, các ruộng lúa đã biến thành những tác phẩm nghệ thuật khổng lồ.

Đăng tải tại 15.Ảnh | Thẻ , | Bình luận về bài viết này