Tag Archives: NGUYỄN THỊ MINH

HAI NỬA VẦNG TRĂNG VÀ LÁ THƯ CỦA VỢ NGƯỜI QUÁ CỐ

NGUYỄN THỊ MINH nico-paris.com Bài thơ HAI NỬA VẦNG TRĂNG của nhà thơ HOÀNG HỮU ra đời đã hơn ba mươi năm mà bây giờ vẫn làm rưng lòng người đọc. HAI NỬA VẦNG TRĂNG – không có tuổi, như … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại 03.Chuyện làng văn, 06.Thơ | Thẻ , | Bình luận về bài viết này