Tag Archives: NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN

NHỚ NHÀ THƠ NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN

TUYẾT LOAN  Bố mở đài… Nằm trong giường… nghe thấy đài phát chương trình về nhà thơ Nguyễn Đình Chiến…vung chăn chạy ra ngoài nhà… nằm nghe… nước mắt rơi… nhớ bác.

Đăng tải tại 03.Chuyện làng văn, 07.Văn | Thẻ , | 1 bình luận