Tag Archives: 2 NĂM ĐẦU TIÊN

Hội Nhà Văn VN: Sự thành lập và 2 năm đầu tiên (1957-1958)

LẠI NGUYÊN ÂN Đề cương tóm tắt Đầu tháng 4/1957, Hội Nhà văn Việt Nam ra đời, sau Hội nghị thành lập Hội Nhà văn, họp tại Hà Nội từ 1/4/1957 đến 4/4/1957. Đây là lần đầu tiên ở Việt … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại 17.Hội Nhà Văn VN | Thẻ | 1 bình luận