Daily Archives: 20.07.2018

CHUYỆN RA ĐỜI ĐÀI PHUN NƯỚC Ở NGÃ BA ĐỒNG LỘC 5 NĂM TRƯỚC

CHÍ TÂM (Chuyện bây giờ mới kể) Chiều qua đi làm về tôi được Chú bảo vệ Khu tập thể gọi lấy thư Phát chuyển nhanh. Cầm bì thư, tôi thấy Người gửi là Tỉnh uỷ- Hội đồng Nhân dân … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại 02.Diễn đàn, 16.Bài báo | Thẻ | Bình luận về bài viết này