Daily Archives: 25.03.2018

THƠ LỤC BÁT NGUYỄN TRỌNG TẠO (7)

THƠ LỤC BÁT NGUYỄN TRỌNG TẠO (7)   * TÌNH RƠI   đừng mơ rừng cũ người ơi lối xưa đã khép màu trời trinh nguyên đừng mơ xẻ ván đóng thuyền sông xưa đã lấp mấy triền dâu xanh 

Đăng tải tại 03.Chuyện làng văn, 06.Thơ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?