Daily Archives: 24.03.2018

THƠ LỤC BÁT NGUYỄN TRỌNG TẠO (6)

THƠ LỤC BÁT NGUYỄN TRỌNG TẠO (6) * KHÔNG ĐỀ CHO ĐỖ TOÀN mưa bay gió lạnh đầy trời một đời thi sĩ mấy đời lang thang ta làm khách trọ thời gian con đường hè phố quán hàng bóng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại 03.Chuyện làng văn | Bạn nghĩ gì về bài viết này?