Daily Archives: 23.03.2018

THƠ LỤC BÁT NGUYỄN TRỌNG TẠO (5)

THƠ LỤC BÁT NGUYỄN TRỌNG TẠO (5) * RƯỢU CẦN   cũng liều uống rượu cùng em bởi chưng người đẹp lại thêm rượu cần cái ghè rượu hóa chứng nhân chúng mình mỗi đứa một cần vít cong 

Đăng tải tại 03.Chuyện làng văn, 06.Thơ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?