Daily Archives: 22.03.2018

THƠ LỤC BÁT NGUYỄN TRỌNG TẠO (4)

THƠ LỤC BÁT NGUYỄN TRỌNG TẠO (4) * ĐÀO PHAI hoa đào vương kiếp đào hoa thắm tươi một thuở phôi pha một ngày tôi nhìn từng cánh đào bay thời gian lõa thể rụng đầy chiêm bao 

Đăng tải tại 03.Chuyện làng văn, 06.Thơ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?