Daily Archives: 20.03.2018

THƠ LỤC BÁT NGUYỄN TRỌNG TẠO (2)

THƠ LỤC BÁT NGUYỄN TRỌNG TẠO (2)  * XONNE LÁ NON   bay vào phòng anh một chiếc lá non ngoài kia đã bão lại còn mưa xiên lá non bay ngả bay nghiêng phòng anh cũng chẳng bình yên … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại 03.Chuyện làng văn, 06.Thơ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?