Daily Archives: 19.03.2018

THƠ LỤC BÁT NGUYỄN TRỌNG TẠO (1)

THƠ LỤC BÁT NGUYỄN TRỌNG TẠO (1)  Mỗi ngày tôi xin đăng 5 bài lục bát. 20 lần thì tròn 100 bài. Tự nhiên nổi cơn lục bát từ năm 14 tuối tôi chạm vào thơ. Từ năm 1977 được … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại 03.Chuyện làng văn, 06.Thơ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?