Daily Archives: 06.12.2017

XU HƯỚNG, TỰ DO, DÂN CHỦ CỦA SÁNG TẠO CẦN NỚI RỘNG

NGUYỄN TRỌNG TẠO (PHÁ T BIỂU TẠI HỘI THẢO HẠ LONG 2017) Tên Hội thảo khá dài: “Các xu hướng vận động của văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay, thực trạng và định hướng phát triển”, tôi xin … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại 03.Chuyện làng văn, 04.Sự kiện và đối thoại, 05.Phê bình-lý luận | Thẻ | Bình luận về bài viết này