Daily Archives: 29.03.2017

THƠ HUYỀN THANH THANH

NTT: TRÊN TỪNG VẾT CHÂN HOANG là tập thơ đầu tay của Huyền Thanh Thanh. So với cách đây 5 năm thì Thơ của Huyền Thanh Thanh có một đột phá hoàn toàn khác. Tôi thấy Huyền rất lạ khi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại 06.Thơ | Thẻ | Bình luận về bài viết này