Daily Archives: 19.08.2016

CHÍ PHÈO

NAM CAO “Chí Phèo” là truyện ngắn tuyệt tác của Nam Cao, được viết từ năm 1941, đến nay đã 3/4 thế kỷ, mà như vừa viết xong về cái thì hiện tại. Đọc lại đoạn văn sau khi Chí … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại 07.Văn | Thẻ , | Bình luận về bài viết này