Daily Archives: 26.03.2016

VIẾT Ở QUI NHƠN

THANH THẢO Tôi nghĩ, không nhà thơ nhà văn nào mong được… đói khổ để viết ra những tác phẩm hay. Nhưng, có một sự thực khó phủ nhận, là chính trong những thời kỳ khó khăn, đói khổ trong … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại 03.Chuyện làng văn, 07.Văn | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?