Daily Archives: 15.03.2016

3 BÀI VIẾT CỦA CON TRAI VỀ GS. NGỤY NHƯ KONTUM

NGUYỄN TRỌNG TẠO: Tiến sĩ Vật lý Ngụy Hữu Tâm là con trai nhà vật lý, Gs Ngụy Như Kontum (hiệu trưởng đầu tiên của Đại học tổng hợp Hà Nội). Gần đây, anh đã cho xuất bản liên tiếp … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại 03.Chuyện làng văn | Bạn nghĩ gì về bài viết này?