Daily Archives: 11.01.2016

VĨNH BIỆT HỌA SĨ ĐINH CƯỜNG

NGUYỄN TRỌNG TẠO: Tôi biết họa sĩ Đinh Cường từ khi tôi quen với Trịnh Công Sơn, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Bửu Chỉ… nhóm văn nghệ Huế. Hơn 30 năm trước, tôi và Nguyễn Thụy Kha đến nhà Trịnh Công Sơn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại 03.Chuyện làng văn, 05.Phê bình-lý luận | Thẻ , | 1 bình luận