Daily Archives: 06.12.2015

XUÂN ĐÀI VÀ NIỀM TIN VÀO GIÁ TRỊ CON NGƯỜI

HUY THẮNG Tôi vào Thành phố Hồ Chí Minh lần naỳ muốn liên lạc để đến thăm người bạn Xuân Đài, nghe nói giờ ốm yếu nhưng gặp khó vì lỡ đánh rơi đâu mất chiếc điện thoại trong chứa … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại 03.Chuyện làng văn, 05.Phê bình-lý luận | Thẻ , | Bình luận về bài viết này