Daily Archives: 19.11.2015

TIN BUỒN: ÔNG VÕ QUANG HUY QUA ĐỜI

NGUYỄN TRỌNG TẠO Người cháu gọi tôi bằng Cậu là VÕ QUANG HUY nguyên là Trưởng phòng kiểm soát Cục quản trị Ngân hàng Nhà nước, đã qua đời vào lúc 15 giờ 45′ ngày hôm qua 18/11/2015, hưởng thọ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại 01.Tin văn nghệ, 02.Diễn đàn | Bạn nghĩ gì về bài viết này?