Daily Archives: 07.11.2015

HÀN MẶC TỬ – THI SĨ THIÊN TÀI CỦA “LOÀI THI SĨ”

NGUYỄN TRỌNG TẠO 1. Trước khi có Hàn Mặc Tử, người ta chỉ biết có hai loài đáng trọng vọng là “Thiên thần” và “loài Người”. Nhưng từ khi có Hàn Mặc Tử, người ta mới biết còn có thêm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại 03.Chuyện làng văn, 05.Phê bình-lý luận | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?