Daily Archives: 04.10.2015

NGHĨ KHÁC MỘT CHÚT

LÊ VĂN VỴ (Tham luận tại Hội nghị Khoa học giảng văn về Nguyễn Du và “ Truyện Kiều” nhân dịp Kỷ niệm 250 năm ngày sinh Nguyễn Du.) Từ trước đến nay, do nhiều nguyên nhân khác nhau mà … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại 04.Sự kiện và đối thoại, 05.Phê bình-lý luận | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?