Daily Archives: 07.09.2015

SEN TRẮNG

NGUYỄN TRỌNG TẠO SEN TRẮNG Cuối mùa sen vẫn còn hoa Trắng trong tinh khiết như là nữ nhi Gió ghen cởi yếm xuân thì Làn hương e ấp thơm khuy lỏng cài…

Đăng tải tại 06.Thơ | Thẻ | Bình luận về bài viết này