Daily Archives: 25.08.2015

SINH NHẬT

NGUYỄN TRỌNG TẠO SINH NHẬT Hãy trao tôi chiếc ly của tôi Chiếc ly không có tuổi

Đăng tải tại 06.Thơ | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

MẶT NẠ THÂM CUNG (5)

Tiểu thuyết của TRẦN HOÀNG TRÚC NTT: Anh bạn tôi bảo năm vừa rồi anh đọc được 50 cuốn tiểu thuyết, riêng tiểu thuyết Việt Nam anh thích nhất là “Mặt nạ thâm cung”. Anh thích vì nó gây cho … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại 07.Văn | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?