Daily Archives: 22.08.2015

TRÊN CON ĐƯỜNG KHỔ ẢI “PHỤC NGUYÊN” TRUYỆN KIỀU

NGUYỄN ANH TUẤN Trong suốt thời gian dài- kể cả khi đứng trên bục trường phổ thông giảng dạy về Truyện Kiều, với những câu chữ Truyện Kiều in có trên tay, trong thâm tâm tôi vẫn nghĩ rằng: đó … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại 05.Phê bình-lý luận | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

GIÁ TRỊ THỰC CỦA THI SĨ YẾN LAN?

LÂM BÍCH THỦY (Con gái nhà thơ Yến Lan, sưu tập và giới thiệu) Năm 18 tuổi, học xong bậc trung học, ba tôi kiếm sống bằng dạy tư tại chùa Ông. Tối đến, ông làm thơ. Thơ ông đăng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại 05.Phê bình-lý luận, 12.Tư liệu | Thẻ , | 12 phản hồi