Daily Archives: 17.08.2015

CHUYỆN CỤ TOM VÀ CHÉN RƯỢU LÀNG VÂN

NGUYỄN TRỌNG HUẤN Nguyễn Trọng Tạo: Chiều nay Sài Gòn mưa, tại nhà của KTS Nguyễn Trọng Huấn mình và anh đang nhâm nhi ly rượu làng Vân nhãn hiệu Cụ Tom thì Đại tá Nguyễn Trung Tuấn cùng nhà … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại 03.Chuyện làng văn, 16.Bài báo | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?