Daily Archives: 15.08.2015

MẶT NẠ THÂM CUNG (2)

Tiểu thuyết của TRẦN HOÀNG TRÚC NTT: Anh bạn tôi bảo năm vừa rồi anh đọc được 50 cuốn tiểu thuyết, riêng tiểu thuyết Việt Nam anh thích nhất là “Mặt nạ thâm cung”. Anh thích vì nó gây cho … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại 07.Văn | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?