Daily Archives: 26.10.2013

DỌC MIỀN TRUNG (2)

ĐÀO THẮNG II. Kéo pháo lên đồi Trúc Lâm Chúng tôi đứng chân tại Hải Lĩnh, Tĩnh Gia để chuẩn bị chiếm lĩnh trận địa trên đồi Trúc Lâm. Các khẩu đội phải làm công sự tương đối chắc chắn, sẵn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại 07.Văn | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

DỌC MIỀN TRUNG (1)

ĐÀO THẮNG Phần I – Về xứ Thanh  I. Chào Hà Nội vào Thanh Tôi vốn là một chú lính bộ binh thuộc sư đoàn 330, một binh đoàn chủ lực miền Nam tập kết làm nhiệm vụ huấn luyện quân … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại 07.Văn | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?