Daily Archives: 15.10.2013

TẢN MẠN QUANH HÌNH TƯỢNG THÁNH GIÓNG

TS. TRẦN THU DUNG Thánh Gióng một anh hùng trong truyền thuyết Việt Nam. Khi nhỏ Gióng không biết nói, biết đi. Gióng chỉ lớn lên như thổi và biết nói khi giặc ngoại xâm đến. Sự câm lặng của … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại 05.Phê bình-lý luận, 16.Bài báo | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?