Daily Archives: 26.09.2013

TRÒN 4 THÁNG TRƯƠNG DUY NHẤT BỊ BẮT

NGUYỄN TRỌNG TẠO Lâu không có tin gì về Trương Duy Nhất từ trại tạm giam, thấy nong nóng con mắt, tôi gọi điện cho người bạn thân của Nhất, hỏi xem có tin gì mới không. Người bạn nói … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại 03.Chuyện làng văn, 16.Bài báo | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?