Monthly Archives: Tháng Mười 2011

HIỆN TƯỢNG VÈ HÓA, VĂN XUÔI HÓA VÀ CŨ HÓA THƠ… CẦN BÁO ĐỘNG

NTT: Hai ngày 8 và 9.10.2011, Hội Nhà Văn Việt Nam tổ chức Hội thảo “Thơ Việt Nam hiện đại nhìn từ miền Trung”. Nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu – phê bình cả nước về thị xã … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại 02.Diễn đàn, 05.Phê bình-lý luận | Thẻ | Bình luận về bài viết này