Daily Archives: 06.05.2010

Xem trang ảnh THI SĨ HOÀNG CẦM của Nguyễn Đình Toán

NGUYỄN TRỌNG TẠO: Với tôi, Hoàng Cầm là nhà thơ lớn với bút pháp tân cổ điển. Ông làm mới thơ Việt cuối thế kỷ XX trên nền tảng văn hóa Việt mà nổi bật là văn hóa Kinh Bắc. … Tiếp tục đọc

| Thẻ | %(count) bình luận