Daily Archives: 31.03.2010

Hội Nhà Văn VN: Sự thành lập và 2 năm đầu tiên (1957-1958)

LẠI NGUYÊN ÂN Đề cương tóm tắt Đầu tháng 4/1957, Hội Nhà văn Việt Nam ra đời, sau Hội nghị thành lập Hội Nhà văn, họp tại Hà Nội từ 1/4/1957 đến 4/4/1957. Đây là lần đầu tiên ở Việt … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại 17.Hội Nhà Văn VN | Thẻ | %(count) bình luận

TÌNH THỦ ĐÔ của Hữu Loan

Tình Thủ đô Một kiệt tác đời hồ như quên hẳn Dương Tường Là do cô nhà thơ trẻ Dạ Thảo Phương tự dưng bàn sang chuyện cầu Long Biên, cái tháp Eiffel nằm ngang vắt qua sông Hồng ấy. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại 04.Sự kiện và đối thoại, 06.Thơ | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?