Daily Archives: 10.03.2010

TỪ ĐIỂM TÂM ĐẾN… NHẬU NHẸT

NTT: Bạn nhậu thường thương nhau, thương nhau đến nỗi “một đứa vợ la chục đứa kinh“, nghĩa là cùng sợ vợ của bạn. Tuy vậy, Phạm Lưu Vũ với một bài tản văn sắc sảo, hóm hỉnh và dễ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại 07.Văn | Thẻ , | 7 phản hồi