Daily Archives: 07.03.2010

Ván cờ lạ

Tạp văn của Phạm Lưu Vũ  Ngồi buồn giở “Sử kí” ra bói. Gặp ngay câu: “… ngươi tưởng ta học nhiều mà biết có phải không? Không đâu. Ta lấy một điều để quán triệt tất cả…” Lại cụ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại 07.Văn | Thẻ | 3 phản hồi