Daily Archives: 07.03.2009

Thơ viết trong đêm tự tử

Thơ viết trong đêm tự tử: (10 BÀI THƠ VÀ MỘT LỜI ƯỚC MUỐN) NGUYỄN TRỌNG TẠO (ĐỖ QUYÊN bình)     (NTT và Nguyễn Hoa 1982)   Và tim tôi nếu ai đó đem chôn Thì nó sẽ mọc … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại 03.Chuyện làng văn, 06.Thơ | Bình luận về bài viết này