Daily Archives: 23.04.2007

Thơ tình của Mai Hữu Phước

(Trích AI TRI ÂM ĐÓ-Chân dung thơ – Nxb Thanh Niên 2006) Mai Hữu Phước là Bác sĩ Y khoa (trong lúc tôi đang viết những giòng này thì anh đang chuẩn bị luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Y … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại 05.Phê bình-lý luận | Bình luận về bài viết này